felirat2LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK:

NYILATKOZAT  ingyenes étkezés igénybevétéhez

TÁJÉKOZTATÁS  az ingyenes étkeztetésről

- . - . -

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG

az EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Szociálpolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárságától:

"A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében"  - az anyag ITT megnyitható

 

-    .    -    .    -

 

Kiadványunk

az

Angyalkerti Krónika

1. szám

2. szám

3. szám

4. szám

5. szám

6. szám

7. szám

8. szám

9. szám


 

Óvodaszék

Némethy Andrea
Királyné Szántai Barbara
Kenderesi Lászlóné

Dévánszkiné Ádám Annamária

Csornyákné Németh Edina
Fehér Virág
Bíró Nikoletta
Gálné Balogh Mónika

Hagymássy Zsuzsanna

Szarka Józsefné

Lénártné Varsányi Tekla

Kazupné Dócs Andrea

 

Szülői Munkaközösségek

Bodza

Némethy Andrea

Hegyi Brigitta

Samókné Májer Viktória

 

Manócska

Csornyákné Németh Edina

Csikóné Magosányi Edit

Nagyháziné Zsófi Mónika

 

Nyuszi

Gálné Balogh Mónika

Pergéné Peremiczki Adrien

Sprenczné Liscsei Csilla

 

Cica

Királyné Szántai Barbara

Erdei Enikő

Tóth Viktória

 

Pillangó

Hagymássy Zsuzsanna

Jarecsni Katerina

Czirákiné Tán Anikó

 

Halacska

Kenderesi Lászlóné

dr. Tóth Zsófia

Tóth Eszter

 

Napsugár

Fehér Virág

Horváth Alexandra

Szentimreiné Tóbiás Tímea

 

Süni

Szarka Józsefné

Varga Gabriella

Sütő Györgyné

 

Mackó

Dévánszkiné Ádám Annamária

Sisán Mónika Emese

Braunné Kis Marianna

Nefelejcs

Bíró Nikoletta

Kovács Katalin

Nagy Judit

 

 

Szivárvány

Lénártné Varsányi Tekla

Asztalosné Dienes Tünde

Seres-Csikó Judit

Bölcsőde

Kazupné Dócs Andrea

Fodorné Kovács Renáta

Pásztorné Kiss Beáta

 

 

 

 

Alapítványunk:

Személyiségközpontú Nevelés Alapítvány

Adószáma: 18401121-1-05

Számlaszáma: 10200153-42210278

 

1991-ben alakult, önálló jogi személyként működik. Közhasznú, nyílt alapítvány, melyhez mind magán-, mind pedig jogi személyek csatlakozhatnak.

Az alapítvány célja:

Anyagi támogatás biztosítása

  1. a Waldorf adaptáció alapján elkezdett személyiségközpontú nevelés szerinti pedagógiai munka végzéséhez és működtetéséhez,
  2. a pedagógusok önképzését, a szülők pedagógiai tájékozottságát segítő könyvtár kialakításához,
  3. a pedagógusok továbbképzéséhez.

Az alapítvány az itt megfogalmazott általános célok megvalósítása érdekében nevelő, oktató, képességfejlesztő, ismeretterjesztő tevékenységet végez.

Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.

 

- - - - - - - 
Kedves Szülők!
A Személyiségközpontú Nevelés Alapítvány nevében ezúton tájékoztatom Önöket, hogy alapítványunk
2017. szeptemberében a 2016. évi SZJA 1 %-os felajánlásból      365.734 Ft bevételhez jutott.
Így az alapítvány összes bevétele a 2015. évi SZJA 1%-os felajánlással (497.772 Ft)
együtt :      863.506 Ft,
mely összegek együtt kerülnek majd felhasználásra.
Köszönjük a felajánlásokat!
Sárospatak, 2017. november 08.
tisztelettel:
Kovács Lászlóné sk.
a kuratórium elnöke
- - - - - - - 

a Személyiségközpontú Nevelés Alapítvány kuratóriumának

j e l e n t é s e

Az 1991-ben megfogalmazott –azóta többször módosított– alapító okirat értelmében a mindenkori kuratórium mandátuma 5 évre szól. A jelenlegi testület az alapítók felkérésére 2013-ban alakult.

Az alapítvány akkor a következő pénzügyi mutatókkal rendelkezett:

K&H Bank számlán lévő pénzösszeg:       265.000 Ft

a házipénztárban lévő pénzösszeg:             504.000 Ft.    

Az alapítvány vagyonát az SZJA 1%-a, adományok, felajánlások és jótékonysági rendezvények bevételei képezik.

Jelentősebb bevételek és kiadások:

Év

Bevétel

Kiadás

2013.

SZJA 1%

434.e Ft

Só szoba

2.100.e Ft

támogatás

546.e Ft

Egyéb

     15.e Ft

jótékonysági bevétel

401.e Ft

2014.

SZJA 1%

552.e Ft

támogatás

241.e Ft

jótékonysági bevétel

845.e Ft

    2015.

jótékonysági bevétel

100.e Ft

Udvari játék

1.497.e Ft

SZJA 1%

569.e Ft

Ablakok cseréje

   694.e Ft

 

 

Egyéb

     12.eFt

Jelenleg bankszámlán lévő összeg: 111. ezer Ft

házipénztárban lévő összeg:                28. ezer Ft

Az alapítvány kuratóriumának tagjai köszönik mindazok segítségét, akik felajánlásaikkal hozzájárultak, hozzájárulnak a Carolina Óvoda és Bölcsőde gyermekeinek nevelését, gondozását segítő eszközök megvásárlásához, az eszközállomány gyarapításához!

 

Sárospatak, 2016. február

 

Kovács Lászlóné sk.

kuratóriumi elnök

 -      -      -        -

A Személyiségközpontú Nevelés Alapítvány nevében ezúton értesítem a Kedves Szülőket, hogy az SZJA
1 %-os felajánlásból alapítványunk 497.772 Ft bevételhez jutott. Köszönjük a felajánlásokat!

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy

2013-ban 434.000 Ft,

2014-ben 552.000 Ft,

2015-ben 569.000 Ft

került felhasználásra az udvari mászóka telepítése, valamint a földszinti csoportszobák ablakainak cseréje kapcsán.

                                  

Sárospatak, 2016. okt. 17.

köszönettel és tisztelettel:

 

Kovács Lászlóné sk.

  a kuratórium elnöke